rückansicht_werkstatt_DSC_0987.jpg

Recska Endre szerszámgyűjteménye

Recska Endre gyűjti a régi faipari kéziszerszámokat és más szakmák szerszámait. Tagja a Magyar Famíves Céh Egyesületnek és a Magyar Gyűjtők Társaságának. Az Egyesület és a Társaság tagjai kiállításokon mutatják be gyűjteményeiket.

email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

RECSKA ENDRE könyvei

Registrierte Schutzmarken der Eisenwerkzeuge für die Holzbearbeitung in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie und in dem Ungarischen Königreich zwischen 1876-1945

Évek óta próbálkoztam megfejteni a baltákon, fejszéken, szekercéken és bárdokon található beütött jelek eredetét. Könyvtárakban kerestem, szakembereknél érdeklődtem, de senki nem tudott választ adni, hogy kik, mikor, és hol ütötték be ezeket a jeleket. A szerszámokkal kapcsolatos ritkán megjelenő könyvek nem adtak választ kérdéseimre. Koszorús Ödön nemrégen megjelent könyvének (1) bevezetőjében találhatók az alábbi sorok: "Sajnálatos módon nem vállalkozhattam a mesterjegyek nevesítésére és a topográfiai pontok megjelölésére, mert ilyen jellegű szakirodalommal, vagy kutatással nem találkoztam. A XIX-XX. századi népmozgások és a vásározások az ország legtávolabbi csücskébe is elvihették az egyes szerszámkészítő manufaktúrák termékeit, így csak mesterjegy jegyzék segítségével lehetne meghatározni a szerszámok származási helyét." Ugyanitt (1) olvashatjuk Nagy Zoltán véleményét: "…… Bodgál Ferenc, a népi fémművesség avatott kutatója, sem rajta kívül más, átfogó művet nem hagyott az utókorra, mely a kovácsok mesterjegyeivel foglalkozott volna, pedig e tudás nélkül nem tudjuk vizsgált szerszámainkat helyi műhelyekhez, vagy manufaktúrákhoz kötni." Lassan érlelődött meg bennem a gondolat, hogy magam próbáljam meg felkutatni a fellelhető írott emlékekből a jelek eredetét. Először a saját gyűjteményemben található baltákon, fejszéken, szekercéken és bárdokon fellelhető jeleket kerestem, de hamarosan kiderült, hogy ugyanazok a jelek megtalálhatók más faipari szerszámokon, így a gyűjtést kiszélesítettem a faipari szerszámokra is. Jelen dolgozat célkitűzése hármas: Összefoglaló katalógust készíteni a fafeldolgozó vasszerszámokon található bejegyzett védjegyekről az Osztrák-Magyar Monarchia és Magyarország területén az 1876-1945-ős időszakban. Kiszélesíteni a jelekkel kapcsolatos eddig publikált ismereteket a baltákon, fejszéken, szekercéken és bárdokon található jelek példáin. Fellebbenteni a fátylat a XIX. századi vasgyártmány-kereskedelem "titkairól". Tisztában vagyok vele, hogy az itt felsorolt ezernél több jel csak kis része azoknak a jeleknek, amelyek a szerszámokon találhatók. Mégis fontosnak tartom, hogy az érdeklődők egy katalógusban összegyűjtve ismerhessék meg a jelek egy csoportjának, a védjegyeknek eredetét. További kitartó munka kell ahhoz, hogy a kovácscéhekben dolgozó kovácsok mesterjelei, vagy a falusi kovácsok jelei hasonló összefoglalóban megjelenhessenek. Bekerült írásomba az általam igen jelentősnek tartott két magyar szerszámgyártó, a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. és a szentendrei szerszámüzem működésének rövid ismertetője is. Gondolataim illusztrálására felhasznált fotók mindegyikét saját baltagyűjteményemből válogattam. A gyűjtemény számossága lehetővé teszi, hogy a megállapított statisztikai összefüggések alapján általános törvényszerűségekre hívjam fel a figyelmet. A dolgozatban tehát "Gyűjtemény" alatt saját baltagyűjteményemet értem. A 9. fejezetben bemutatott, több mint ezer védjegyet tartalmazó katalógust két budapesti könyvtár anyagaiból gyűjtöttem össze: Országos Széchényi Könyvtár Magyar Szabadalmi Hivatal Iparjogvédelmi Szakkönyvtár Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a könyvtárak dolgozóinak és vezetőinek, hogy támogattak, és lehetővé tették a védjegyek publikálását. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a 9. fejezetben összegyűjtött védjegyek nem csak a fafeldolgozó szerszámokon szerepelhetnek, hanem azokat a lajstromoztatók más szakmák vasszerszámain és egyéb termékeken is alkalmazták. Ezek a szerszámok és termékek kívül esnek a megjelölt célterületemen, így azokat nem soroltam fel. Érdemes tehát azoknak is megismerni a katalógust, akik más szakmák szerszámainak eredetét keresik, mert ezeken a szerszámokon is felbukkanhatnak a 9. fejezetben szereplő védjegyek. Kívánok olvasóimnak és a régi szerszámokat becsülő és megőrző kollégáimnak hasznos tallózást a védjegyek között. Remélem sokan átérzik majd azt az örömöt, amit a szerszámon lévő jel megpillantásakor éreznek, ha dolgozatom lapjairól be tudják azonosítani annak eredetét.

Budapest, 2oo7

Recska Endre

 

TARTALOMJEGYZÉK

1 .Bevezető

2. Jelek a szerszámokon

3. A védjegykatalógusban szereplő védjegyek elemzése

4. A jelek elhelyezkedése a szerszámokon

5. Történelmi visszatekintés a szerszámok készítőire

6. A védjegykatalógus használata

7. Jegyzetek

8. Irodalom

9. Védjegykatalógus

10. A védjegykatalógusban található védjegyek lelőhelyei a "Központi Értesítőben" és a "Központi Védjegyértesítőben"

 

Registrierte Schutzmarken auf Messern, Rasiermessern, Scheren, Hieb- und Stichwaffen

2007-ben jelent meg a "FAFELDOLGOZÓ VASSZERSZÁMOK VÉDJEGYEI" című könyvem, amely több mint ezer, az Osztrák-Magyar Monarchia és Magyarország területén bejegyzett védjegyképet mutat be az 1876-1945-ös időszakban. Az anyag gyűjtésekor felkeltették figyelmemet a kés-, beretva-, olló- és fegyverkovácsok szép rajzolatú védjegyei. Ez arra ösztönzött, hogy elkalandozva szakmám kéziszerszámaitól, gyűjtsem össze és jelentessen meg a fenti eszközökre bejegyzett védjegyeket. Ezt a könyvet tehát mintegy folytatásként a kedves érdeklődőknek ajánlom, hogy még szélesebb körét ismerhessék meg a századforduló idején bejegyzett védjegyeknek. Az adott időszak itt felsorolt majdnem nyolcszáz jele természetesen csak egy része azoknak a jeleknek, amelyek ezeken az eszközökön megtalálhatók. Sok gyártó valamilyen okból nem tartotta fontosnak azt az oltalmat, amit a lajstromozás biztosított. További munka kell ahhoz, hogy a be nem lajstromozott jelek, vagy a korábbi időszakban a kovácscéhekben dolgozó mesterek és falusi kovácsok mesterjelei hasonló összefoglalóban megjelenhessenek. Jelen katalógus formájában és tartalmában is követi az előző kötet szerkezetét: a védjegyképek mellett megtalálható a lajstromozó neve, a lajstrombavétel helye, pontos időpontja és az eszköz, amire a védjegyet bejegyezték. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az összegyűjtött védjegyek nem csak a címben szereplő eszközökön szerepelhetnek, hanem azokat a lajstromoztatók más szakmák eszközein és szerszámain, vagy egyéb termékeken is alkalmazták. Ezek a szerszámok és termékek kívül esnek a megjelölt célterületen, így azokat nem soroltam fel. Érdemes tehát azoknak is megismerni a katalógust, akik más szakmák eszközeinek és szerszámainak eredetét keresik, mert ezeken a szerszámokon is felbukkanhatnak a könyvben szereplő védjegyek. Kívánok olvasóimnak és a régi eszközöket becsülő és megőrző kollégáimnak hasznos tallózást a védjegyek között. Remélem sokan átérzik majd azt az örömöt, amit az eszközökön lévő jel megtalálásakor éreznek, ha dolgozatom lapjairól be tudják azonosítani annak eredetét.

 

Budapest, 2o11. február.

Recska Endre

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

1. Bevezető

2. A védjegyekről

3 .A védjegykatalógusban szereplő védjegyek elemzése

4. Visszatekintés a kések készítőire

5. A védjegykatalógus használata

6. Keresési segédlet

7. Védjegykatalógus

8. A védjegykatalógusban található védjegyek lelőhelyei a "Központi Értesítőben" és a "Központi Védjegyértesítőben"


Recska Endre vésőgyűjteménye, Budapest, Magyarország

 

A véső fotója A bejegyzés éve az Osztrák - Magyar Monarchiában és Magyarországon védjegykép védjegykép (másik oldal)
1   Warenzeichen 1B  
2 Foto 2a 1892 Foto 2b Foto 2c
3 Foto 3a 1883 Foto 3b  
4 Foto 4a   Warenzeichen 4B  
5 Foto 5a 1902 Foto 5b  
6 Foto 6a 1902 Foto 6b  
7 Foto 7A   Foto 7B  
8 Foto 8a 1902 Foto 8b  
9 Foto 9a 1890 Foto 9b  
10 Foto 10a 1890 Foto 10b  
11 Foto 11a 1890 Foto 11b Foto 11c
12 Foto 12a 1888 Foto 12b  
13 Foto 13A   Foto 13B  
14 Foto 14A   Foto 14B  
15 Foto 15a   Foto 15b  
16 Foto 16a 1909? Foto 16b  
17 Foto 17a 1909 Foto 17b  
18 Foto 18a      
19 Foto 19A   Foto 19B  
20 Foto 20a 1902 Foto 20b  

 

A véső fotója A bejegyzés éve az Osztrák - Magyar Monarchiában és Magyarországon védjegykép védjegykép (másik oldal)
21 Foto 21a 1901 Foto 21b  
22 Foto 22A   Foto 22B  
23 Foto 23a 1889 Foto 23b  
24 Foto 24a      
25 Foto 25a      
26 Foto 26a      
27 Foto 27a 1901 Foto 27b  
28 Foto 28a   Foto 28b  
29 Foto 29a 1901 Foto 29b  
30 Foto 30a      
31 Foto 31a 1889 Foto 31b  
32 Foto 32a 1889 Foto 32b  
33 Foto 33a 1889 Foto 33b  
34 Foto 34a 1889 Foto 34b  
35 Foto 35a 1895 Foto 35b  
36 Foto 36a 1890 Foto 36b Foto 36c
37 Foto 37a 1890 Foto 37b Foto 37c
38 Foto 38a 1890 Foto 38b Foto 38c
39 Foto 39a 1895 Foto 39b Foto 39c
40 Foto 40a 1895 Foto 40b  
41 Foto 41A   Foto 41B  
42 Foto 42a 1894 Foto 42b Foto 42c
43 Foto 43a 1883 Foto 43b  
44 Foto 44a   Foto 44b  
45 Foto 45a   Foto 45b  
46 Foto 46a 1884 Foto 46b  
47 Foto 47a      
48 Foto 48a   Foto 48b  
49 Foto 49a      
50 Foto 50a   Foto 50b  

 

# A véső fotója A bejegyzés éve az Osztrák - Magyar Monarchiában és Magyarországon védjegykép védjegykép (másik oldal)
51 Foto 51a 1890 Foto 51b Foto 51b
52 Foto 52a 1903 Foto 52b  
53 Foto 53a   Foto 53b  
54 Foto 54a 1890 Foto 54b  
55 Foto 55a 1883 Foto 55b  
56 Foto 56a 1892 Foto 56b  
57 Foto 57a      
58 Foto 58a 1892 Foto 58b Foto 58c
59 Foto 59a 1895 Foto 59b  
60 Foto 60a 1902 Foto 60b  
61 Foto 61A   Foto 61B  
62 Foto 62a 1895 Foto 62b  
63 Foto 63a 1898 Foto 63b  
64 Foto 64q      
65 Foto 65A   Foto 65B  
66 Foto 66a   Foto 66b  
67 Foto 67a   Foto 67b Foto 67c
68 Foto 68   Foto 68b  
69 Foto 69a      
70        
71 Foto 71a   Foto 71b  
72 Foto 72a   Foto 72b  
73 Foto 73a   Foto 73b Foto 73c
74 Foto 74a   Foto 74b Foto 74d
75 Foto 75a   Foto 75b  
76 Foto 76a   Foto 76b Foto 76c
77 Foto 77a 1890 Foto 77b Foto 77c
78 Foto 78a 1890 Foto 78b Foto 78c
79 Foto 79a 1890 Foto 79b Foto 79c
80 Foto 80a   Foto 80b Foto 80c
81 Foto 81a 1890 Foto 81b  
82 Foto 82a 1890 Foto 82b  

 

 

Drucken


Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.